मकवानपुर जिल्लावाट प्रसारणमा रहेको रेडियो “Shakti FM 103.4 MHz ” को अनलाईन रेडियो प्रसारण सेवा www.radioshakti.com.np भुक्तानी नभएको कारणले गर्दा बन्द गरिएको छ ।
थप जानकारिका लागी i-Tech Nepal को लेखा शाखा ०१-४२२१४६६ वा ०१-४२१२६१३मा सम्पर्क गर्नु होला ।

धन्यवाद !!!